BĐS

BĐS

Căn hộ 01 CT6C - Diện tích 62,6m2

Căn hộ 02 CT6C - Diện tích 61,6m2

Căn hộ 03 CT6C - Diện tích 72,3m2

Căn hộ 04 CT6C - Diện tích 94.6m2

Căn hộ 05 CT6C - Diện tích 73,3m2

Căn hộ 06 CT6C - Diện tích 62,6m2

Căn hộ 07 CT6C - Diện tích 6,6m2

Căn hộ 08 CT6C - Diện tích 6,6m2

Căn hộ 09 CT6C - Diện tích 62,6m2

Căn hộ 10 CT6C - Diện tích 73,3m2

Căn hộ 11 CT6C - Diện tích 94,6m2

Căn hộ 12 CT6C - Diện tích 72,3m2

Căn hộ 13 CT6C - Diện tích 61,6m2

Căn hộ 14 CT6C - Diện tích 62,6m2

 

BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI AN
Adress: Kiốt Số 6 - CT10A - Khu Đô Thị Đại Thanh - Thanh Trì - Hà Nội | Tel: 0935.641.626 Or 0916.185.812

Email: dai.daianland@gmail.com | Website: http://www.tinnhadat.info
Top