BĐS

BĐS

Bán Chung Cư Kim Văn kim Lũ  CT12B hoàng mai giá rẻ, luôn cập nhật thông tin thường xuyên

Liên Hệ Mua Căn Hộ 
Bất Động Sản Đại An
Địa Chỉ: Kiot 6 - CT10A - KĐT Đại Thanh - Thanh Trì - Hà Nội
Miss Hoa: 0935.641.626
Mss. Lương: 0966.060.623 or 0916.060.623

Hiện chung tôi đang bán một số căn hộ chung cư kim văn kim lũ ct11 , Ct12 cần bán :

Báo giá căn hộ kim văn kim lũ CT12B cập nhật ngày 16/06/2014
Tầng
căn
Diện Tích
Hướng BC
Hướng Cửa
Giá Gốc
Chênh
4
4
53.5
Đông nam
Đông Nam
14
260
7
6
56.2
TN_TB
Đông Nam
14.935
260
10
6
56.2
TN_TB
Đông Nam
14.935
270
25
6
56.2
TN_TB
Đông Nam
13.39
TT
29
6
56.2
TN_TB
Đông Nam
12.875
285
38
6
56.2
TN_TB
Đông Nam
11.33
300
45
6
56.2
ĐB_TB
Đông Nam
10.3
300
2
14
65.1
Tây Bắc
Đông Nam
14
250
2
14
65.1
Tây Bắc
Đông Nam
14
220
43
14
65.1
Tây Bắc
Đông Nam
11
195
45
16
49.1
Tây Bắc
Đông Nam
10
190
25
18
56.2
TB_TN
Đông Nam
13.39
TT
25
18
56.2
TB_TN
Đông Nam
13.39
TT
32
18
56.2
TB_TN
Đông Nam
12.36
270
34
18
56.2
TB_TN
Đông Nam
12.36
300
16
20
53.5
Đông Nam
Đông Nam
14.5
275
27
20
53.5
Đông Nam
Đông Nam
12.5
330
28
20
53.5
Đông Bắc
Đông Nam
12.5
320
35
22
73.6
Đông Bắc
Tây Bắc
12
355
4
24
60.4
Đông Bắc
Tây Nam
14
235
8
26
73.6
Đông Bắc
Tây Bắc
14.5
320
28
26
73.6
Đông Bắc
Tây Bắc
12.5
TT
15
28
53.5
Đông Bắc
Đông Bắc
14.5
290
16
28
53.5
Đông Bắc
Đông Bắc
14.5
240
27
28
53.5
Đông Bắc
Đông Bắc
12.5
310
35
28
53.5
Đông Bắc
Đông Bắc
12
300
38
28
53.5
Đông Bắc
Đông Bắc
11
330
38
28
53.5
Đông Bắc
Đông Bắc
11
330
45
28
53.5
Đông Bắc
Đông Bắc
10
195
14
30
56.2
ĐN_ĐB
Tây Bắc
14.935
310
26
30
56.2
ĐN_ĐB
Tây Bắc
12.875
330
33
30
56.2
ĐN_ĐB
Tây Bắc
12.36
330
40
30
56.2
ĐN_ĐB
Tây Bắc
11.33
200
42
30
56.2
ĐN_ĐB
Tây Bắc
10.33
350
20
32
65.1
Tây Bắc
Đông Nam
14
260
40
32
65.1
Tây Bắc
Đông Nam
11
200
42
32
54.3
Đông Nam
Đông Bắc
10
310
45
32
54.3
Đông Nam
Đông Bắc
10
190
16
34
65.1
Đông Nam
Tây Bắc
14.5
300
44
34
65.1
Đông Nam
Tây Bắc
11
265
45
34
65.1
Đông Nam
Tây Bắc
10
170
25
36
45.03
Đông Nam
Tây Bắc
13
230
45
36
49.1
Đông Nam
Tây Bắc
10
250
4
38
65.1
Đông Nam
Tây Bắc
14
340
44
38
65.1
Đông Nam
Tây Bắc
11
220
45
38
53.5
Tây Bắc
Tây Bắc
10
170
3
40
54.3
Đông Nam
Tây Nam
14
250
43
40
54.3
Đông Nam
Tây Nam
11
220
15
42
56.2
ĐN_TN
Tây Bắc
14.935
300
37
42
56.2
ĐN_TN
Tây Bắc
11.33
330
38
42
56.2
ĐN_TN
Tây Bắc
11.33
330
7
44
53.5
Tây Bắc
Tây Bắc
14.5
265
35
46
73.6
Tây Nam
Đông Nam
12
360
19
48
60.4
Tây Nam
Đông Bắc
14
270
19
48
60.4
Tây Nam
Đông Bắc
14
270
19
48
60.4
Tây Nam
Đông Bắc
14
260
15
`16
54.3
Tây Bắc
Tây Nam
14.5
265
 

BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI AN
Adress: Kiốt Số 6 - CT10A - Khu Đô Thị Đại Thanh - Thanh Trì - Hà Nội | Tel: 0935.641.626 Or 0916.185.812

Email: dai.daianland@gmail.com | Website: http://www.tinnhadat.info
Top